ثبت ملی ۲۲ اثر منقول فرهنگی‌ و تاریخی استان آذربایجان شرقی


 قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ثبت ملی ۲۲ اثر منقول فرهنگی‌ و تاریخی استان آذربایجان شرقی خبرداد.

«علی دارابی»، قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه‌هایی جداگانه به «زین‌العابدین رضوی»، استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای بند (ج) ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط، مراتب مراتب ثبت ملی ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌ و تاریخی را ابلاغ کرد.

در این نامه‌ها آمده است که آثار مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارت است و هرگونه دخل‌وتصرف یا اقدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد و مرمت و بازسازی اثر صرفا با تأیید و نظارت این وزارت ممکن خواهد بود.

آثار ثبت‌شده در فهرست ملی به شرح زیر است:

۱. قدح سفالی لعابدار، شماره ثبت: ۱۹۹۹، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۲. بشقاب سنگی پایه‌دار لعابدار، شماره ثبت: ۲۰۰۰، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۳. بشقاب چینی آبی سفید ۱، مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، شماره ثبت: ۲۰۰۱، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۴. بشقاب چینی آبی سفید ۲، مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، شماره ثبت: ۲۰۰۲، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۵. گلدا چینی آبی سفید ۲، مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، شماره ثبت: ۲۰۰۳، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۶. کاسه سفالی لعابدار پایه‌دار، شماره ثبت: ۲۰۰۴، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۷. کاسه چینی آبی سفید، مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، شماره ثبت: ۲۰۰۵، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۸. کاسه لعابدار پایه‌دار با لبه کتیبه ۲، شماره ثبت: ۲۰۰۶، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،
محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، دانشگاه تبریز، موزه موسسه تاریخ و فرهنگ ایران.

۹. پرده نقاشی واقعه عاشورا، در مسجد جامع گوگان، شماره ثبت: ۲۰۰۸، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،
محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهرستان آذرشهر، بخش گوگان، شهر گوگان، مسجد جامع گوگان.

۱۰. گلدان چینی آبی سفید، مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، شماره ثبت: ۲۰۰۹، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،

۱۱. گلدان چینی آبی سفید ۳، مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، شماره ثبت: ۲۰۱۰، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰،
محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، بخش مرکزی، شهر تبریز، دانشگاه تبریز، موزه موسسه تاریخ و فرهنگ ایران.

همچنین پیش از این، «علی‌اصغر مونسان»، وزیر سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه مشابه دیگری به استاندار وقت آذربایجان شرقی مراتب ثبت ۱۱ اثر منقول فرهنگی و تاریخی به شرح زیر ابلاغ کرده بود:

۱. بشقاب پایه‌دار سفالی، گورستان تاریخی سرند (شماره اموالی: ۱۱۶۸۱)، شماره ثبت: ۱۷۳۵، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان امام (ره)، موزه آذربایجان.
۲. تابوت سفالی، گورستان تاریخی سرند (شماره اموالی: ۱۱۶۹۵)، شماره ثبت: ۱۷۳۶، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان امام (ره)، موزه آذربایجان.
۳. سنجاق مفرغی، گورستان تاریخی سرند (شماره اموالی: ۱۱۷۲۹)، شماره ثبت: ۱۷۳۷، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان امام (ره)، موزه آذربایجان.
۴. سنجاق مفرغی، گورستان تاریخی سرند (شماره اموالی: ۱۱۷۳۰)، شماره ثبت: ۱۷۳۸، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، خیابان امام (ره)، موزه آذربایجان.
۵. منبر سنگی مسجد محمد حنیفه روستای زینجاب، شماره ثبت: ۱۷۳۹، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهرستان تبریز، دهستان سرد صحرا، روستای زینجاب، مسجد محمد حنیفه،
۶. منبر چوبی مسجد جامع کوزه کنان، شماره ثبت: ۱۷۴۰، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهرستان شبستر، بخش مرکزی، شهر کوزه‌کنان، مسجد جامع کوزه‌کنان،
۷. کاسه چینی (سلادون)، شماره ثبت: ۱۷۴۱، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، زعفرانیه، بلوار دکتر حسابی، خیابان میرزا کوچک‌خان، خیابان فرهنگیان غربی، موزه کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز،
۸. بشقاب‌های چینی (سه بشقاب سلادون)، شماره ثبت: ۱۷۴۲، مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷، محل نگهداری: استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، زعفرانیه، بلوار دکتر حسابی، خیابان میرزا کوچک‌خان، خیابان فرهنگیان غربی، موزه کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز.منبع سایت کجارو

مشاوره از طریق واتس آپ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment