ابلاغ مراتب ثبت ملی ۹ اثر منقول فرهنگی تاریخی به استاندار زنجان


قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور طی نامه‌ای مراتب ثبت ملی ۹ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی را به استاندار زنجان ابلاغ کرد.

علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در نامه‌ای به محسن افشارچی، استاندار زنجان مراتب ثبت ملی ۹ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی را به وی ابلاغ کرد. در متن نامه آمده است: 

در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۱۱ هیئت وزرا، بند «ج» از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب بهمن ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده ۲۲ آیین‌نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور، مصوب ۱۳۸۱ شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴ هیئت وزیران، مراتب ثبت اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به شرح زیر، پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می‌‌شود: 

 ۱. جارو معدن نمک چهرآباد زنجان (شماره اموالی: ۲۲۲۲)، شماره ثبت ۲۰۴۸، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰، 

۲. قطعه کمربند پشمی معدن نمک چهرآباد ۱، (شماره اموالی: ۲۱۵۲)، شماره ثبت ۲۰۴۹، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰، 

۳. قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۲، (شماره اموالی: ۲۱۵۳)، شماره ثبت ۲۰۵۰، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰، 

۴. قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۳، (شماره اموالی: ۲۱۵۴)، شماره ثبت ۲۰۵۱، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰، 

۵. قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۴، (شماره اموالی: ۲۱۵۵)، شماره ثبت ۲۰۵۲، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰، 

۶. قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۵ (کمربند)، (شماره اموالی: ۲۱۵۶)، شماره ثبت ۲۰۵۳، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰، 

۷. قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۶، (شماره اموالی: ۲۵۶۷)، شماره ثبت ۲۰۵۴، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰، 

۸. قطعه پارچه پشمی معدن نمک چهرآباد ۷ (کمربند)، (شماره اموالی: ۲۱۵۷)، شماره ثبت ۲۰۵۵، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰، 

۹. کاسه سفالی نخودی رنگ با دو دسته تزئینی (شماره اموالی: ۲۶۵۵)، شماره ثبت ۲۰۵۶، مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰، 

محل نگهداری: استان زنجان، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، شهر زنجان، موزه باستان‌شناسی و مردان نمکی زنجان.منبع سایت کجارو

مشاوره از طریق واتس آپ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Leave a Comment